/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم پایه

گروه علوم پایه

 

رشته فهرست دعوت شدگان به مصاحبه دکتری
آمار مشاهده
رياضي-آناليز مشاهده
رياضي کاربردي-آناليز عددي مشاهده
رياضي کاربردي-تحقيق در عمليات مشاهده
زيست شناسي - سيستماتيک گياهي مشاهده
زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي مشاهده
زيست شناسي دريا-بوم شناسي دريا مشاهده
شيمي-شيمي آلي مشاهده
شيمي-شيمي تجزيه مشاهده
شيمي-شيمي فيزيک مشاهده
علوم جانوري-تکويني مشاهده
علوم کامپيوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعي مشاهده
فيزيک مشاهده
ميکروبيولوژي مشاهده

 


میزان بازدید: 924   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1723    ديروز: 4080    اين ماه: 70351    تاکنون : 2983344