موفقیت در امتحان دستیاری سال 97 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موفقیت سرکار خانم دکتر زهرا فاتحی و دکتر سمانه آقاجانپور در امتحان دستیاری سال 97 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بازدید هیأت محترم بورد رشته اتاق عمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بازدید هیأت محترم بورد رشته اتاق عمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

چاپ مقاله در مجله Lancet

چاپ 2 مقاله در مجله Lancet توسط استاد محترم جناب آقای پرفسور مهدی شریف

تبریک روز ماما

15 اردیبهشت روز جهانی ماما

کارگاه قوانین و مقررات چاپ مقالات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری کارگاه قوانین و مقررات چاپ مقالات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote

برگزاری کارگاه Endnote در سایت دانشکده علوم پزشکی

روز جهانی مالاریا

25 آوریل روز جهانی مالاریا

تبریک روز علوم آزمایشگاهی

روز علوم آزمایشگاهی بر اساتید و دانشجویان گرامی مبارک

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مورخ 96/8/15 و 96/8/22