با صدور حکمی؛ مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران منصوب شد


1398/09/05

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در حکمی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه و واحد ساری را منصوب کرد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی  واحد ساری، حسین کرمانیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در حکمی حسین رحیمی را به سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این دانشگاه و واحد ساری منصوب و از تلاش مهرداد محمدی که پیش از این مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی بود، تشکر کرد.

حسین رحیمی عضو هیئت علمی، ریاست دانشکده علوم انسانی و مدیریت گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری را در کارنامه خود دارد.


اشتراک گذاری