در رتبه بندی کیفی مجلات منتشره در دانشگاه آزاد اسلامی، دو فصلنامه واحد ساری حائز رتبه عالی (A) شدند .


1398/08/04

برای چهارمین بار متوالی، دو فصلنامه واحد ساری در رتبه‌بندی کیفی مجلات منتشره در دانشگاه آزاد اسلامی، حائز رتبه عالی (A) شدند .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساري، رئیس اداره مجلات علمی واحد ساری ضمن اعلام این

خبر گفت: مجلات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی و Journal of Advances in Computer in Research  در آخرین ارزیابی

صورت گرفته از سوی اداره کل مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (http://eval.journals.iau.ir/) که در شهریورماه سال جاری

آغاز گردید؛ موفق به کسب این رتبه شدند.

مهندس صمدی افزود: این ارزیابی دوبار در سال در بین بیش از 380 نشریه علمی مصوب در دانشگاه در مواردی همچون محتوای

علمی، انتشار به موقع، کیفیت چاپ، ویراستاری علمی و ادبی و ... صورت می‌گیرد. اظهار داشت: موفقیت به دست آمده حاصل

حمایت ریاست دانشگاه، معاونت پژوهش و فن آوری، همت، تلاش، تعهد و تخصص مسئولان و مدیران، اعضای هیات تحریریه و

کارشناسان توانمند مجلات مذکوربوده است.
 

اشتراک گذاری