عضو هیات علمی واحد ساری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


1398/07/05

دکترمرتضی عباسی عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری با صدور حکمی از سوی دکتر محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مرتبه علمی دکترمرتضی عباسی استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.
در حکم طهرانچی آمده است: باتوجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد ساری در خصوص ارتقای مرتبه علمی آقای مرتضی عباسی به دانشیاری، موضوع در یکصدوسی و پنجمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
دکتر طهرانچی ضمن تبریک به آقای مرتضی عباسی  درحکم خود آورده است: به موجب این حکم از تاریخ6آذرماه1397 به مرتبه دانشیاری گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می‌یابید.
در پایان این حکم آمده است: امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشا خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.
دکتر مرتضی عباسی ازسال 1374 عضو هیات علمی واحد ساری می باشد و حاصل تلاش‌‏های پژوهشی این عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انتشار بیش از 20 مقاله معتبر  ISI ، علمی و پژوهشی  و بیش از 10مقاله در  همایش علمی برجسته ملی و بین المللی است.
داوری بیش از15 مقاله علمی و طرح پژوهشی، مجری و همکاری در بیش از 4طرح پژوهشی درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی ، مدیرگروه مکانیک ومعاون آموزشی، از دیگر موفقیت ها و دستاوردهای این عضو هیات علمی می باشد.

اشتراک گذاری