عضو هیات علمی واحد ساری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت


1398/05/13

دکترمهران خاکی جامعی عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری با صدور حکمی از سوی دکتر محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مرتبه علمی دکترمهران خاکی استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.
در حکم طهرانچی آمده است: باتوجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد ساری در خصوص ارتقای مرتبه علمی آقای مهران خاکی به دانشیاری، موضوع در یکصدوسی و چهارمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
دکتر طهرانچی ضمن تبریک به آقای مهران خاکی جامعی  درحکم خود آورده است: به موجب این حکم از تاریخ 6 آذرماه1397 به مرتبه دانشیاری گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می‌یابید.
در پایان این حکم آمده است: امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشا خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.
دکتر مهران خاکی ازسال 1375 عضو هیات علمی واحد ساری می باشد و حاصل تلاش‌‏های پژوهشی این عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری انتشار بیش از 20 مقاله معتبر  ISI ، علمی و پژوهشی  و بیش از 10مقاله در  همایش علمی برجسته ملی و بین المللی است.
داوری بیش از20 مقاله علمی و طرح پژوهشی، مجری و همکاری در بیش از 6 طرح پژوهشی درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی ، مدیرگروه مکانیک ومعاون پژوهشی، از دیگر موفقیت ها و دستاوردهای این عضو هیات علمی می باشد.

اشتراک گذاری