برگزاری مسابقه نقاشی و مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان اساتید و کارکنان محترم دانشگاه


1398/04/14

برگزاری مسابقه نقاشی و مراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان اساتید و کارکنان محترم دانشگاه

 
 
به اطلاع می رساند معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد ساری درنظر دارد براساس مصوبه جلسه شورای فرهنگی  مسابقه نقاشی ومراسم جشن تکلیف ویژه فرزندان کارکنان واستادان محترم دانشگاه رابرگزار نماید .

جهت اطلاع بیشتر وارایه آثار نقاشی ومدارک جشن تکلیف به دفتر فرهنگ اسلامی ساختمان اداری آقای آخوندیان مراجعه نمایید .

 معاونت فرهنگی ودانشجویی
 

اشتراک گذاری