گزارش تصویری استادان گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درسال ۹۸ با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و واحد ساری ورئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مازندران در سالن اجتماعات واحد ساریاشتراک گذاری