محور حرکت فرهنگی با مشارکت دانشجویان


1398/01/19

اولین جلسه شورای فرهنگی واحد ساری در سال جدیدبا حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران ومعاون فرهنگی استان و دیگر اعضاء برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در اولین جلسه شورای فرهنگی واحد ساری فرارسیدن ماه شعبان را به جامعه دانشگاهی استان تبریک گفت و اظهار کرد: بعضی از زمان ها و مکان ها دارای اسراری هستند که کشف آن نیاز به تحقیق وپژوهش علمی دارد، مانند ماه شعبان که هیچ شهادتی وماه محرم که هیچ تولدی در آنها صورت نگرفته است.و ماه شعبان فرصتی برای آماده شدن ماه میهمانی خدا است.
 
منصوریان عنوان کرد، فعالیت فرهنگی تابع زمان است و شورای فرهنگی دانشگاه از جمله شوراهای مهم و حساس دانشگاهی است که چنانچه به صورت مرتب برگزار شود و به مسائل مهم فرهنگی دردانشگاه بپردازد، می‌تواند تأثیری بسزا بر توسعه فرهنگی جامعه علمی داشته باشد.
 
دببر هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی مازندران حضوردانشجویان در محورحرکت فرهنگی دانشگاه را امری ضروری دانست وعنوان کرد: فعالیت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 98 با درنظر گرفتن بیانیه گام دوم انقلاب و مأموریت نسل جوان دراین بیانیه باستی با نگاه ویژه معاونت فرهنگی و دانشجویی با تولید محتوا و تغذیه فرهنگی همراه باشد.
 
حسین منصوریان توجه و نگاه عمیق تربه فرهنگ ملی و دینی را وظیفه جامعه علمی دانست و بیان داشت: عمق بخشیدن به معرفت فرهنگی و آگاهی از فرهنگ ملی ودینی ایران اسلامی که از غنی ترین فرهنگ ها در دنیا ست ضروری به نظر می آید لذا در پاسداری از خود باید پاسدارفرهنگ انقلابی باشیم .

اشتراک گذاری